• Harmonia
 • Prywatność
 • Wolność
 • Zaplecze
 • Plaża
 • Odpoczynek
 • Niepowtarzalność
 • Prostota
 • Natura
 • Ciepło
 • Przyroda
 • Jezioro
 • Relaks
 • Cisza
 • Spokój
 • Rozrywka
 • Hobby
 • Bezpieczeństwo

Okolica

UMOCNIENIA POZYCJI SZCZYCIEŃSKIEJ

Na terenie obrębu Racibór widoczne są pozostałości fortyfikacji Pozycji Szczycieńskiej. Plany budowy fortyfikacji wzdłuż linii brzegowej jezior mazurskich postały w 1898r., miała ona chronić przed wtargnięciem kawalerii rosyjskiej w głąb Prus Wschodnich.
W 1918r. na mocy Traktatu Wersalskiego większość umocnień została zdemilitaryzowana. Dopiero przystąpienie Niemiec do Ligi Narodów w 1926r. pozwoliło na rozbudowę starych obiektów. Powstały żelbetonowe schrony bojowe, zapory i szlabany przeciwpancerne, betonowe stanowiska dla karabinów maszynowych, oraz rów przeciwczołgowy.
Po wojnie część schronów została wysadzona w powietrze, pozostałe obiekty zostały rozgrabione i zniszczone. Nadal jednak umocnienia stanowią atrakcję turystyczną, szczególnie wśród ludzi młodych.


JEZIORO MARKSOBY

Jezioro Marksoby powstało na skutek działalności lodowca. Położone jest 137m n.p.m. Powierzchnia jego wynosi 154 ha. Głębokość maksymalna 10m. Z południowego brzegu jeziora wypływa rzeka Rozoga. Jezioro wraz z linią brzegową jest miejscem bytowania i rozmnażania wielu gatunków ptaków i zwierząt. Objęte jest strefą ciszy.